Абелия (Abelia kaleidoscope) 30 – 40 см в конт. 3 л.

10.00 лв.

Абелия (Abélia) е род на растенията от подфамилията Linneevae (Linnaeaceae) от семейството Орлови нокти (Caprifoliaceae). Широколистни или вечнозелени ниски храсти. Представители на рода се характеризират с малки тубулни или фуниевидни цветя. Естественото местообитание на рода е Източна Азия и Мексико (2 вида).

Някои видове се отглеждат като декоративни растения.

Количество: