Технология на Булланд Трейд ЕООД

Механизираното подаване на контейнерите при засаждането на растенията, осигурява бързината, качеството и високата рентабилност на производството.

За успешното вкореняване на резниците и осигуряването на оптимални условия на растенията през зимата спомага просторна оранжерия. Растителността се разполага върху контейнерни полета с автоматизирана система за поливане и торене.

Натрупаният опит в спедицията позволява растенията да бъдат доставени качествено и в срок до нашите клиенти в цялата страна.

Пускане на видеото