Черен Бор, (Pinus Nigra)

8.00 лв.

Черен Бор, (Pinus Nigra)

Черният бор е иглолистно дърво, достигащо височина до 20-30 m, при неблагоприятни условия до 10 m. Короната при младите дървета е конусовидна, по-късно, при старите дървета, е неправилна със заоблен до чадъровиден връх. Кората е сива до черно сива, дълбоко надбраздена, включително и нагоре по ствола. Страничните клони първоначално са разположени в прешлени, но по-късно тяхното разклоняване е неправилно. Пъпките са цилиндрични и засмолени. Игличките (листата) са събрани в групи по 2 върху скъсени клонки (брахибласти) и са дълги от 8 до 12 cm. Обикновено са тъмно зелени, твърди, усукани по надлъжната си ос, заострени на върха. Мъжките шишарки са дълги до 3 cm. Зрелите шишарки са с яйцевидна форма, 5-8 cm дълги, твърди. Щитчетата (апофизите) са бледокафяви, лъскави, с напречен кил. Отвън шишарковите люспи са тъмно червеникаво виолетови до чернокафяви. Цъфти май-юни.

Количество: