Каменоломка, Saxifraga Stolonifera, конт. pot 9

4.00 лв.

 

 

Многогодишно тревисто растение. Листата прости, цели, целокрайни или назъбени, без прилистници, разположени са последователно, рядко срещуположно, обикновено образуват приосновна розетка. Цветовете са двуполови, състоят се от по 5 чашелистчета и венчелистчета и 10 тичинки, плодникът от 2 плодолиста, с две стълбчета. Плодът е разпуклива кутийка. Опрашват се от насекоми. Размножават се със семена и вегетативно. Каменоломките са популярни декоративни растения – използват се при оформяне на алпинеуми, скални групи и др.
Количество:
Категория: