Пиния

230.00 лв.

Пиния

Каменният бор е вечнозелено дърво, с къс ствол, разделящ се ниско на няколко мощни клона. Достига 25-35 метра височина. Типичната му такава е от 12 до 20 м. В младостта му короната му представлява гъст глобус, като с напредване на възрастта на дървото тя придобива подобна на чадър форма, а на по-късен етап става широка и плоска с диаметър над 8 метра. Кората му е силно напукана. Тя е дебела, червено-кафява и дълбоко нарязана в широки вертикални плочи.

Листата са игловидни, твърди и остри. Гъвкавите, средно зелени на цвят иглички са събрани от по две във връзки и са дълги 10-20 см. Младите дървета до 5-10-годишна възраст носят млади листа, които са много различни, единични (не сдвоени), дълги 2-4 сантиметра, оцветени в сиво-зелено; листата на възрастните изглеждат смесени с младите листа от четвъртата или петата година, като ги заменят напълно около десетата година.

пиния.

Количество:
Категория: