Плачеща Бреза, (Betula pendula”Youngii”)

192.00 лв.

Плачеща Бреза, (Betula pendula”Youngii”)

Височина 150/160 см

Бяла  плачеща бреза “Йънги” има красива плачеща форма без водещ връх. Тя расте най-добре на сиви и кафяви горски почви.

На височина тя достига около 20 м.  Мъжките съцветия на бялата бреза представляваат дълги висящи реси, женските цветове, също са събрани в реси, но те са с яйцевидна или кълбовидна форма.

Листата са триъгълни, заострени, с назъбен ръб. Есенната багра е жълта.

Бавнорастящ сухоустойчив вид.

Количество: