Смърч ,(Picea) 160/180

59.00 лв.

Смърч (Picea)

Височина около 160/180

Смърч е род иглолистни дървета от семейство Борови (Pinaceae), включващ около 35 вида. Дървото прилича на бора и расте по същите места. До 15-а година расте бавно, а най-бързо между 40 и 60-а година от своя растеж. В България се среща само един вид, обикновен смърч (Picea abies), обикновено по северните склонове на планините, тъй като изисква постоянна влажност на почвата и въздуха.

Количество: