Ясенолистен явор, Acer negundo 10/12

180.00 лв.

 

Ясенолистен явор,

Acer negundo 10/12, co 35 l

 

Ясенолистният явор, (Acer negundo) е дребно широколистно дърво. Дърветата от този вид достигат височина до 25 м и имат типичен диаметър на ствола до 50 см. Короната е неправилно заоблена и гъста. Листата и клонките са със срещуположно разположение. Той е единственият представител на род Acer със сложни, пересто разделени листа; те са светлозелени на цвят. Светлолюбив и бързорастящ. Непретенциозен към почвата и адаптивен вид, който понася лесно градското замърсяване на въздуха. Тези му качества, както и множеството вариететни форми го правят изключително подходящ вид за парково и градско озеленяване и екстериорен дизайн.

Количество: