Олеандър на дръвче, (Nerium oleander )

129.00 лв.

Олеандър на дръвче, (Nerium oleander )

Зокумът, наричан още лян (Nerium oleander), е измежду най-древните одомашнени декоративни растения.

Олеандър пък означава отровна маслина – листата му силно напомнят маслинените и всичките му части са наистина отровни.

Той е едър вечнозелен храст. При подходящи условия с лекота може да надмине 2,5 метра. Кожестите му листа са тесни и дълги, достигат до 10-15 см.

В зависимост от сорта зокумът цъфти от юни до октомври. Тъй като в едно съцветие едновременно има и цветни пъпки, и отворени цветове, и плодове, цъфтежът на всеки храст е много продължителен.

Цветовете са в нежни тонове – бели, розови, червени, жълти, медени. В зависимост от сорта биват прости или кичести. Събрани са в сложни съцветия по краищата на клонките. Повечето сортове излъчват много приятен аромат, който обаче за някои хора е прекалено интензивен и предизвиква главоболие.

За съжаление някои много красиви сортове са лишени от аромат, но този недостатък се компенсира от прекрасните цветове.

Количество: